Deutsch Français
Ronda domo ĉe la enirejo de la vilaĝo

Ĝi pli kaj oli videblas venante el Belvèze, ronda kun sia konusa tegmento ĉapelante la skeleton el fostoj kaj traboj kiu ekstaris fine de la jaro 2005-a. Jen ekstaras nova domo kiu multflanke malsimilas la plej multajn.
Unuavice nia projekto estis loĝigi nian famiilion. Cetere ni planas proponi gastigcele ĉambrojn kaj tablojn : sekve la domo devas provizi taŭgajn akceptkondiĉojn.
Ĉu vere ronda ? Ne ! Heksadekagona !. Junio 2006
Ĉu vere ronda ? Ne ! Heksadekagona !
Preskaŭ rondforma - fakte heksadekagona t.e. havante la formon de regula deksesflanka poligono - la domo enhavas tri nivelojn :
-    teĥnika subteretaĝo por ricevi centran hejtilon kaj ties lignopecetajn provizojn, la centran polvosuĉilon, elktrostokadon, pluvakvujon, ktp.
-    teretaĝo ĝardennivele entenante ĉiujn komunuzajn ĉambrojn : restadoĉambro, kuirejo, provizejo, banĉambro, necesejo, biblioteko, atelieroj, ktp
-    en la supra etaĝo kvin dormoĉambroj kaj banĉambro por provizi sufiĉajn gasteblecojn
La domon oni povas meti en 12 m 50 cirklon, sekve loĝebla areo estas ĉirkaŭ 100 m² en ĉiu etaĝo. Tio povas ŝajni tro vasta por familieto sed ne kiam oni scias la celon.
Jen konate en biologio : ju pli la formo de vivanta estulo proksimiĝas de sfero des malpli ĝi forperdas energion. Kvazaŭ cirkloforma ĉapelita de sia konusa tegmento, la domo havas preskaŭ duonsferan formon enradikiĝinta en la grundo tiel ofertante plej grandan vivospacon tre materialŝpare.
Ni konstruas nian domon mem kaj ni rilatas kun la « Castors du Lot » kaj la asocio «Ecorce » kies sidejo estas en Mirepoix kaj grupas memkonstruantojn kaj eko-konstruantojn el departementoj Aude kaj Ariège kaj kiuj deziras helpi unu la alian por finrealigi siajn projektojn (Ecorce, 43 Place du Rumat, FR 09500 Mirepoix, tél :+33 (0)5 61 60 18 95)
« Ekologia » domo
Ni ankaŭ zorgas ke nia domo estu konforma al ekologia vidpunkto kiam tio estas al ni finance realigebla. Financaj eblecoj foje devigas nin rezigni pri iaj kompromisoj ĉar en la nunaj kondiĉoj strikte ekologia domo estos multe tro kosta por ni.
Inter la ekologiaj aspektoj kiujn ni sukcesas realigi unuavice estas bioklimatika koncepto kaj eluzo de renoveblaj energifontoj. Ni elektis iajn materialjn (tero, ligno, izolaĵoj) kies konsekvencoj sur la biosfero kaj sur la loĝejo estas pli bonaj ol aliaj.
Bio-klimatiko
Bioklimatika koncepto komenciĝas per observo de la klimataj kondiĉoj en la loko kie ni planis konstrui la domon; la klimato en "Razès" estas ia sudeŭropa - pli milda ol en pli nordaj partoj de Eŭropo - foje influita de Mediteraneo, foje de Atlantiko. Plej rimarkinde estas ke la klimato estas ege venteca kaj nia tereno tute ne estis proktetita kontraŭ la plej fortaj ventoj. Sekve nia unua tasko estis krei per la tero elfosita por krei la kelon talusojn kiuj kiam ili estos kovritaj per arboj kaj arbedoj efike protektos la domon kontraŭ la malvarma nordokcidenta ("turniĝanta") kaj fortega sudorienta ("mara") ventoj.


Skema dismontro Nord-Oriente / Sud-Okcidenten de la tereno kun vidigo de la kontraŭventaj hedĝoj kompare kun la komenca situacio..
Kanada puto
Okaze de ĉi elfosadoj ni kreis "kanadan puton" t.e. ke ni dismetis sub la teron tubojn laŭ 40 metroj, 1 m 50 profunde. La aero trablovante tra tiu "puto" signife kontribuos por plibonigi la atmosferon en la domo : ĝi elfluas en preskaŭ konstanta temperaturo vintre kaj somere (ĉirkaŭ 13°) kio iom malvarmigas la domon somere - ŝparigante al ni tiajn kostajn malvarmigilojn - kaj helpas hejti vintre ĉar malpli konsumas energion varmigi aeron ĝis 18° de + 13° ol de minus 5°.
Renoveblaj energioj
Por la hejtado ni eluzas kvin rimedojn kiuj kunlaboras :
-     unue la kanada puto
-     pasiva sunenergio eniranta tra la grandaj fenestroj bone orientitaj
-     sunergikaptiloj kiuj laŭtakse devus provizi 70% de niaj hejtaj kaj varmakvaj bezonoj.
-     kiun anstataŭos lignopeceta hejtilo por la ceteraj bezonoj.
-     fine ni ankaŭ ĝuos de enfiksita forno kiu helpos igi la domon dorlote komforta.
La varmon disdonos tuboreto en la teretaĝa planko kies funkcio estas konservi dum la tuta nokto la energion kaptitan dum la tago.
Plantita sur ĉi hejtplanko staras la ligna skeleto de la domo el fostoj kaj traboj inter kiuj ni konstruis murojn ĉu el Blokoj el Kunpremita Tero (BKT), ĉu per ligno kaj izolaĵo. Ni produktis mem tiuj BKT-ojn per manpremilo kiun ni venigis el Auroville (Hindio) : la teĥniko konsistas el forta kunpremo de nekuirota tero kun aldono de eta kvanto da kalko. El tio rezultas konstrumaterialo bona por la sano de la loĝontoj per lokaj rimedoj kaj puraj energifontoj.
Aŭtonoma domo
Ni tre serioze projektas iam produkti elektron el la ventoforto kiu per taŭga stokrimedo ebligos al ni esti tute sendependaj. Ni nun studas la realigeblecon. La akvopluvoŝparo estas alia aspekto de tiu strebo al aŭtonomeco.
Omaĝe al Gaudi
La konstruadon ni ekis en oktobro 2004 kaj ni esperas ekenloĝi en la jaro 2006 en nefinfinita domo. Tia realigo montriĝas ĉiutage defio devigante al oftegaj kalkuloj kaj inventadi solvojn ne jam antaŭe imagitajn. Ni foje trovis inspirofonton ĉe aŭdacaj majstroj kia Gaudi al kiu iuj partoj de la domo omaĝas kiaj ekzemple la strukturo de la betonaj traboj araneretforma konsistanta el ok Y kun paraboloida profilo la supretaĝa ĉarpento ĉarradforma, la tegmenta ĉarpento konsistanta el fasko da 16 reciproke subportantaj traboj kaj naskante konuson kies geometrio estas hiperbola paraboloido …
Jen projekto ne jam finita kies evoluon vi povos sekvi dum la sekvontaj jaroj alrigardante ekzemple la paĝojn ( lingvoj :  ) kuj rakontas la historion de ĉi projekto.
Arno kaj Christine Lagrange. 
De la 15-a de junio 2003 vi estas la -a vizitanto. Bonvenon !.
 

Lasta ŝanĝo : dimanĉon la 14-an de septembro 2008 20:42.  Por ĉiaj demandoj aŭ rimarkoj bv retmesaĝi al arno lagrange. Ĉiu tekstoj kaj bildoj en ĉi TTT-ejo estas sub kopilasilo GFDL.